Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Te veel mestverwerking (2) : reactie van gedeputeerde

Te veel mestverwerking (2) : reactie van gedeputeerde

22 oktober 2013
Gedeputeerde van landbouw Bart Naeyaert zegt dat de deputatie van de provincie elke aanvraag voor mestverwerking beroordeelt op basis van adviezen van verschillende instanties. Daarbij wordt ondermeer rekening gehouden met de mobiliteit, geurhinder en de inplanting in het landschap. Geen extra mestverwerking, kan volgens Naeyaert niet.