Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Verkoopsvoorwaarden videoreportages

Verkoopsvoorwaarden videoreportages

Identiteit van de ondernemer

Regionale Media Maatschappij (RMM)
Kwadestraat 151B
8800 Roeselare

Telefoon: +32 (0)51 25 95 11

Fax: +32 (0)51 25 95 52

E-mailadres: info@focus-wtv.be

Btw-identificatienummer: 0475.952.274

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van videoreportages via de website www.focus-wtv.be door RMM.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en dient hij/zij hiermee in te stemmen.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de consument tijdens de afhandeling van de bestelling via de website www.focus-wtv.be.

Herroepingsrecht

De ondernemer sluit de bestelling van een videoreportage uit van het herroepingsrecht van zodra de betaling voltooid is. Dit wordt tevens duidelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor het sluiten van de overeenkomst. De consument moet akkoord gaan dat hij zijn/haar herroepingsrecht verliest na het voldoen van het verschuldigde bedrag waarbij tegelijk de videoreportage geleverd wordt.

Prijs

De kostprijs van een videoreportage bedraagt 30 euro, inclusief 21% BTW.

Betaling en levering

Na het plaatsen van de bestelling en opgave van facturatiegegevens kan de consument het verschuldigde bedrag elektronisch voldoen.

Van zodra de elektronische betaling voldaan is, zal de Regionale Media Maatschappij de bestelde videoreportage(s) elektronisch leveren via een e-mail waarin een downloadlink voorzien is. De bestelde videoreportage(s) blijven 6 dagen ter beschikking om te downloaden, daarna vervalt de downloadlink.

Indien de betaling niet voldaan wordt binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en wordt de videoreportage niet bezorgd.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

Auteursrechten

Alle creaties door RMM ontworpen, blijven eigendom van RMM en zijn beschermd door het auteursrecht en kunnen derhalve door de contractant niet worden overgenomen of bewerkt, al dan niet voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Bij elke vastgestelde inbreuk en per media zal de contractant aan de RMM een schadevergoeding verschuldigd zijn wegens het schenden van auteursrecht.

Het geleverde item is bestemd voor persoonlijk gebruik in private kring, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. De verkrijger/ koper van het item zal RMM vrijwaren voor elk onrechtmatig gebruik of verspreiding welke mogelijks schade zou berokkenen aan derden.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Betwistingen

Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van Kortrijk.