Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

KSV Roeselare : "Vertrouwen in goede afloop, zullen verzet aantekenen"

KSV Roeselare : "Vertrouwen in goede afloop, zullen verzet aantekenen"

Sport
10/09/2019

Dit is de integrale mededeling die SV Roeselare communiceert via haar website:

Vandaag werd het nieuwe management ingelicht dat de Ondernemingsrechtbank van Kortrijk het faillissement van de club heeft uitgesproken. Aan de oorsprong ligt een vordering van REO Catering voor een openstaand bedrag van EUR 28 283,07 (08.08.2019) en intussen volledig betaald op 10.09.2019.


Deze schuld is ontstaan toen KSV Roeselare nog werd bestuurd door een volledig ander management. Alhoewel het management intussen is gewijzigd, bestaan er nog enkele problemen die op vandaag weggewerkt worden.

In deze zaak was het nieuwe management niet ingelicht door het oude management, evenmin omtrent het feit dat deze zaak vandaag werd ingeleid, wat de club tot de huidige situatie bracht. We aanvaarden dat enkele verassingen op ons pad kunnen passeren, alhoewel we nu in een gezonde financiële toestand verkeren. We zullen er dan ook alles aan doen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.

Het nieuwe managementteam heeft de volledige steun van de eigenaars en streeft er naar om de club op een zo professioneel mogelijke manier te beheren om KSV Roeselare zo een mooie toekomst te bieden.

De club stelt met haar advocaten alles in het werk om dit ongedaan te verklaren. KSV Roeselare zal dan ook verzet aantekenen en heeft vertrouwen in een goede afloop.  We staan hiervoor in nauw overleg met alle betrokken partijen en zullen hier gepast en zo vlug als mogelijk verder over communiceren.

Tot op vandaag komt de club haar financiële verplichtingen na en worden betalingen, zoals:
– lonen
– belastingen,
– RSZ,…
– verzekeringen
– huur
– …
correct uitgevoerd.

Met de steun van de eigenaar zal de ingeslagen weg verder gevolgd worden.

Het doel van het huidige management is om de club stabiliteit te geven en in de toekomst door te groeien naar het hoogste niveau.

We willen ons tegenover alle supporters, partners, (jeugd)spelers, medewerkers,… verontschuldigheden en danken hen voor hun blijvende steun.

Lees ook:

Auteurs: