Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Club Brugge stelt milieueffectrapport op voor nieuw voetbalstadion

Club Brugge stelt milieueffectrapport op voor nieuw voetbalstadion

Sport
23/04/2020

Na het advies van Stad Brugge zal ook advies gevraagd worden aan Vlaanderen voor het project van het voetbalstadion op de Olympiasite in Brugge.

40.000 toeschouwers

Club Brugge wil een voetbalstadion realiseren voor 40.000 toeschouwers en voldoende parkeerplaatsen. “De realisatie van een nieuw modern en gebruiksvriendelijk voetbalstadion is een must om de nodige verdere groei van Club Brugge, als belangrijke voetbalambassadeur voor de stad Brugge, Vlaanderen en België, mogelijk te maken”, bevestigt Brugs schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon aan onze redactie. 

Het project heeft bij de realisatie de ambities om een state of the art, veilig en duurzaam voetbalstadion te ontwikkelen, met respect voor de omgeving, een verbetering van de mobiliteit en de mogelijkheid om de site als recreatiezone te benutten. Hieraan gekoppeld zal ook de kwalitatieve omgevingsaanleg (ontsluiting, toegankelijkheid, buffering, groenvoorziening, parking,…) in verschillende fases verlopen.

Het aanvullend programma, naast het stadion, bestaat uit het Clubmuseum, de Clubshop, de gaming hall, de security/politie, de technische ruimtes, eventspaces etc. Al deze nevenactiviteiten staan exclusief in functie van de voetbalactiviteiten van Club Brugge.

"MER moet concreter"

Afgelopen maandag bracht het college advies uit op het MER van Club Brugge voor het nieuwe voetbalstadion. “Het advies van het college merkt voornamelijk op dat de MER nog een stuk concreter zal moeten worden”, haalt Demon aan. “Een verdere specificatie en verduidelijking van het aanvullend programma dringt zich op. Dit is nodig om een correcte inschatting te kunnen maken van de verschillende effecten doorheen de dag en doorheen het jaar”, verduidelijkt Demon. “Daarna moeten de verschillende maatregelen voor wat betreft de mobiliteit verder worden uitgewerkt", zegt Demon.

Auteurs: 
Redactie