Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Zorgraden krijgen extra geld voor contactopsporing

Zorgraden krijgen extra geld voor contactopsporing

Nieuws
14/09/2020

Dat maakt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bekend. Er wordt niet langer vastgehouden aan de drie scenario's die in juli en augustus werden uitgewerkt voor de medewerking van de lokale besturen.

Sinds begin augustus beschikken lokale besturen over de mogelijkheid om heropflakkeringen van COVID-19 mee in kaart te brengen en te bestrijden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgraad van de eerstelijnszone waar de betrokken stad of gemeente onder valt. Initieel kregen de besturen de keuze uit drie scenario's, maar volgens minister Beke is nu gebleken dat hieraan vasthouden weinig meerwaarde biedt. "Het inzicht groeide dat zorgraden - in nauwe samenwerking met de lokale besturen - de centrale contact- en bronopsporing kunnen versterken door tegelijkertijd van nabij lokale situaties te volgen en aan te pakken", zegt Beke.

Midwest proefregio

Een proefproject is dat van de West-Vlaamse regio Midwest, waaronder 17 gemeenten vallen. Daar worden de indexpatiënten (bij wie dus een COVID-19-besmetting is vastgesteld) lokaal gecontacteerd, terwijl het centrale systeem hun contactpersonen blijft contacteren. Sinds vrijdag bellen twaalf (gepensioneerde) artsen-sp

ecialisten en huisartsen de patiënten op.

Zorgraden die samen met de lokale besturen inzetten op de lokale contact- en bronopsporing krijgen nu meer middelen van de Vlaamse regering. Elk van de zestig zorgraden krijgt een extra toelage van 93.000 euro, terwijl er per eerstelijnszone ook 1 field agent van de centrale contactopsporing wordt ingezet voor specifieke opdrachten in functie van het lokaal contactonderzoek.

Auteurs: 
Belga