Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Zo'n 3.000 gebouwen in Brugge krijgen erfgoedwaardering

Zo'n 3.000 gebouwen in Brugge krijgen erfgoedwaardering

Nieuws
11/09/2017

Dat is belangrijk want de eigenaars weten zo, van bij de start van een bouwproject, wat mag en wat niet mag. De huizen zijn onderverdeeld in zes categorieën, van icoongebouw tot niet passend gebouw. Het is, na anderhalf jaar werk, meteen een antwoord van de stad om het Unesco werelderfgoed goed, en toch ook op maat, te beheren.

Icoongebouwen, zoals bijvoorbeeld het Belfort, maar ook het concertgebouw, kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Gebouwen met een heel hoge erfgoedwaarde zijn in hoofdzaak beschermde monumenten en gebouwen met een gelijkwaardige waarde. Sprekende voorbeelden zijn het Begijnhof of de site Oud Sint-Jan. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

Gebouwen met een hoge erfgoedwaarde zijn gebouwen en constructies die belangrijk zijn omwille van hun oudere kern of structuurelementen of panden die een gaaf voorbeeld zijn van een bepaalde stijlperiode. Voorbeeld is de Heilig Hartkerk. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

Gebouwen met een erfgoed en/of stadslandschappelijke waarde zijn gebouwen met een specifieke waarde of bijvoorbeeld gebouwen die deel uitmaken van een rij eenheidsbebouwing die erg belangrijk is. Voorbeelden zijn de eenheidsbebouwing langs de Gentpoortvest en de nabijgelegen schietbaan op de Vesten. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

Gebouwen met een ondersteunende stadslandschappelijke waarde zijn panden die op zich niet opvallen in het straatbeeld maar die door hun traditionele gevelopbouw, ritmiek, materiaalgebruik, volume en schaal zich onopvallend inpassen in de context. Nieuwbouw is enkel mogelijk indien het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap. Voorbeelden zijn de gebouwen van Ter Groene Poorte aan de straatzijde Komvest.

Neutrale gebouwen zijn panden die op zich geen meerwaarde vormen in de straat, maar die evenmin storend zijn. Ze kunnen vervangen worden, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het in het stadslandschap. Crowne Plaza op de Burg behoort tot deze categorie.

Niet-passend gebouwen zijn panden die afwijken voor wat het materiaalgebruik, ritme en/of schaal betreft. Zij worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het in het stadslandschap. Voorbeeld is De Veste langs de Komvest.