Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Zo ziet het nieuwe Dorpshuis Ichtegem eruit

Zo ziet het nieuwe Dorpshuis Ichtegem eruit

Nieuws
04/05/2023

“In september vorig jaar lanceerde het lokaal bestuur de open oproep voor een studieopdracht van het project ‘Dorpshuis Ichtegem’. Op het Dokter Bruwierplein willen we namelijk een nieuwbouwproject realiseren dat de nieuwe thuis zal vormen voor het lokaal dienstencentrum, bibliotheek, sociale kruidenier, Huis van het Kind en de burelen van de verschillende welzijnsdiensten van het lokaal bestuur Ichtegem”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

“Naast het gebouw op zich is in deze opdracht ook de realisatie van een groene long aansluitend op het dorpshuis opgenomen, om zodoende de site verder op te waarderen”.

(lees verder onder de foto)

“Na meer dan 50 jaar trouwe dienst maakt het oude gemeentehuis plaats voor een gloednieuw dorpshuis”, zegt schepen van Welzijn, Willy Hosten.

“Door een verdere integratie en versterkte samenwerking tussen de verschillende diensten van ons bestuur willen we de krachten en expertise bundelen om op vlak van ontmoeting en welzijn klaar te zijn voor de toekomst. In het Dorpshuis maken we dit mogelijk”.

“Op basis van 3 ingediende wedstrijdontwerpen werd eind 2022 een samenwerking aangegaan met B-ILD Architecten uit Brussel. Het ingediende ontwerp omvat een open gebouw in een groen dorpspark, waar de focus op ontmoeting en samenbrengen van mensen ligt”, aldus de burgemeester. “Een plaats waar iedere inwoner welkom is en waarbij er respect is voor de omgeving waarin het gebouw zich bevindt”.

(lees verder onder de foto)

“De grootste sterkte van het gebouw is dat het compact is, aangepast aan de noden van vandaag, maar ook aangepast kan worden aan de noden van de toekomst. De structuur en technieken worden zo opgebouwd dat bij een interne wijziging van indeling, er geen dure aanpassingswerken nodig zijn”, gaat Cobbaert verder. Op basis van het wedstrijdvoorstel werd in de voorbije maanden gewerkt aan de verdere verfijning tot een voorontwerp. “De diensten van het lokaal bestuur, die hun intrek zullen nemen in het gebouw, werden naar hun feedback en input gevraagd, het advies van de veiligheidsdiensten werd verwerkt en er werd advies ingewonnen bij INTER op vlak van toegankelijkheid van het gebouw”, zegt eerste schepen Jan Bekaert. “Alle input werd verwerkt tot een aangepast voorontwerp, dat op de komende gemeenteraad van 4 mei zal worden voorgelegd ter goedkeuring”.

“Op dinsdag 9 mei zullen we samen met de architecten de visie, het concept en de plannen voorleggen aan onze inwoners. Iedereen is daarbij welkom in OC De Ster in Ichtegem om 19.30 uur”, nodigt Cobbaert uit.

Auteurs: 
Redactie