Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Zaak sjoemelende vrederechter moet opnieuw naar KI

Zaak sjoemelende vrederechter moet opnieuw naar KI

Nieuws
14/06/2018

Het Gentse hof van beroep heeft de strafvervolging onontvankelijk verklaard. De KI moet de zaak regulariseren als gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof over het voorrecht van rechtsmacht.

De 62-jarige man zou misbruik gemaakt hebben van kwetsbare bejaarden terwijl hij toezicht had op de voorlopige bewindvoering. In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd in het vredegerecht in Oostende en in de woning van de vrederechter. Toenmalig staatssecretaris John Crombez en de Hoge Raad voor de Justitie hadden klachten van wanpraktijken door de vrederechter overgemaakt aan het gerecht. De Oostendse magistraat werd ervan beschuldigd jarenlang senioren voor grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen. Het Gentse parket-generaal vorderde een gerechtelijk onderzoek, waarbij een onderzoeksrechter-raadsheer werd aangesteld. De vrederechter werd onder meer verdacht van corruptie, maar werd niet aangehouden.

Regularisatie

De zaak kwam onmiddellijk voor het Gentse hof van beroep, en niet voor de correctionele rechtbank, wegens het voorrecht van rechtsmacht van de vrederechter als magistraat. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat er ook in dat geval een "regeling der rechtspleging" moet gebeuren, zodat er geen afbreuk gedaan wordt aan de rechten van de betrokken magistraten. De KI moet de zaak nu regulariseren, waarna het dossier vermoedelijk opnieuw voor het hof van beroep gebracht kan worden.

Auteurs: 
Belga