Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Windmolen mag in Ardooie, niet op grens Brugge-Zuienkerke

Windmolen mag in Ardooie, niet op grens Brugge-Zuienkerke

Nieuws
29/03/2019

Die zouden geplaatst worden ten westen van de N31. Tegen die vergunning werden al tal van negatieve adviezen uitgebracht, onder meer van de provinciale omgevingsvergunningscommissie, de departementen Omgeving en Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en de gemeentebesturen van Brugge en Zuienkerke. De deputatie is van oordeel dat er momenteel te weinig duidelijkheid is over de mogelijkheden tot ontwikkeling ten oosten van de N31 en over de vraag hoe windturbines langs de westelijke kant zich daartoe kunnen verhouden. In de ruimere omgeving staan al heel wat windturbines. Tijdens het openbaar onderzoek werden er 31 bezwaren ingediend in Brugge en 138 in Zuienkerke.

d'Arta in Ardooie

Voor wat de vraag van Aspiravi betreft om een windturbine te bouwen bij het diepvriesgroentenbedrijf d’Arta in Ardooie, geeft de deputatie wel gaar fiat.  En dat ondanks de bezwaarschriften en het negatieve advies van het gemeentebestuur van Ardooie.  Volgen de deputatie wordt er door de inplanting van de windturbine geen nieuwe open ruimte aangesneden, maar wordt het bestaande ruimtegebruik geoptimaliseerd.  De omvang van het bedrijventerrein en het feit dat het bedrijf zelf de volledige energie zal gebruiken, rechtvaardigen dat slechts één turbine kan en mag vergund worden.

Auteurs: