Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

West-Vlaanderen pakt intrafamiliaal geweld aan

West-Vlaanderen pakt intrafamiliaal geweld aan

Nieuws
21/06/2018

Deze "Ketenaanpak Intrafamiliaal geweld West-Vlaanderen" kende donderdag een officiële start met de ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen politie, justitie, hulpverlening en openbaar bestuur. De Vlaamse overheid, met name de afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, coördineert deze geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld.

Samenwerken om geweld binnen gezinnen te stoppen. Dat is de kern van het partnerschap en blijkt ook meer dan nodig. De politie registreert jaarlijks ruim 40.000 aangiftes voor intrafamiliaal geweld in ons land, of gemiddeld meer dan 120 per dag. Vaak overstijgen complexe situaties van intrafamiliaal geweld de mogelijkheden van individuele diensten. Dit protocol zorgt ervoor dat een multidisciplinaire aanpak mogelijk is tussen alle bevoegde instanties.

Niet evident

In een eerste fase, die start in september, gaat het om een pilootproject in de gerechtelijke afdeling Brugge, namelijk in Oostende. Vanuit een lokale dynamiek in stad Oostende, groeide een partnerschap tussen politie, justitie, hulpverlening en openbaar bestuur om de samenwerking in complexe situaties van intrafamiliaal geweld te verbeteren. "Het is niet evident om intrafamiliaal geweld te detecteren, maar het is wel noodzakelijk in het belang van de slachtoffers. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren bij geweldsituaties is daarom cruciaal voor een grondige aanpak. Dit pilootproject in Oostende is een belangrijke stap voor een betere aanpak van dergelijke complexe situaties. Niet in het minst voor de slachtoffers en hun omgeving", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte.

"Omdat de oorzaken van intrafamiliaal geweld complex zijn, moeten we werken aan een geïntegreerde dader- en slachtofferzorg. Samen moeten we werk maken van 'één gezin, één plan', voor het verzekeren van de veiligheid en het herstel van zowel slachtoffer als dader", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn in een videoboodschap.

Auteurs: