Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Weer zandkliffen ontstaan door stormweer aan zee

Weer zandkliffen ontstaan door stormweer aan zee

Nieuws
10/12/2018

Voor burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) genoeg reden om de kustbescherming weer op de korrel te nemen.  "Er is sterke twijfel of de huidige kustverdediging ook op lange termijn effectief en betaalbaar blijft.  Na een stevige storm is het bijvoorbeeld al meermaals voorgevallen dat de dure zandopspuitingen in enkele uren tijd volledig in zee zijn verdwenen. De Vlaamse overheid beseft de nood aan een duurzaam lange-termijnproject, alleen lijkt er vanuit Brussel weinig haast te worden gemaakt met de opmaak van concrete plannen"

Steve Vandenberghe dringt dan ook aan op wat meer daadkracht en overleg in dit dossier. “De werken die in de voorbije jaren via het Masterplan Kust zijn uitgevoerd hebben zeker voor een betere kustverdediging gezorgd. Helaas is het Masterplan Kust ondertussen door de realiteit van een stijgende zeespiegel en klimaatverandering ingehaald en is er meer ambitie nodig. We kunnen ook niet eindeloos blijven betalen voor zandopspuitingen, die telkens opnieuw een kortetermijnoplossing zijn gebleken.”, zegt Vandenberghe.

Complex Project Kustrevisie

“In het parlement hou ik dit thema permanent onder de aandacht van bevoegd minister Ben Weyts, maar ik kan niet anders dan vaststellen dat we nu beleidsmatig eigenlijk nog geen stap verder staan dan in 2011. De minister werkt niet zelf aan oplossingen, maar wacht lijdzaam af. Eerst werd gewacht op de aanleg van eilanden in zee, nota bene een privaat voorstel om onze kust te verdedigen. Nu het alsmaar duidelijker wordt dat deze eilanden er niet zullen komen is het wachten opnieuw begonnen, ditmaal op het nieuwe plan ‘Complex Project Kustvisie’. Ik hoop van harte dat de minister heeft geleerd van het falen van het eilandenplan en dit maal nauw samenwerkt met experten en stakeholders om tot duurzame resultaten te komen. De kustbewoners verdienen in dit dossier duidelijkheid en een overheid die blijk geeft van proactief optreden.”

Auteurs: