Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wateropslag is de toekomst

Wateropslag is de toekomst

Nieuws
06/05/2021

In de winter valt er heel wat neerslag, in de zomer is er een tekort aan water. Het project FRESH4Cs wil dat teveel aan water opslaan om het in de zomer weer in te zetten. Europa steunt dit initiatief met bijna drie miljoen euro.

Door de klimaatsveranderingen worden onze zomers veel warmer en droger. Droogte vormt dan ook voor Vlaanderen een echte wateruitdaging. Klimaatsimulaties tonen aan dat langdurige droge periodes vaker met langdurige natte periodes zullen afwisselen. Het project FRESH4Cs wil nu inzetten op bufferen van water in onze kustregio’s.

“Er is een tekort aan water in onze kustregio’s en dat wordt alsmaar groter door de klimaatverandering”, aldus Bastiaan Notebaert, waterinnovator bij VLAKwa Vlaams Kenniscentrum Water. “Toch valt er in de winter veel neerslag, maar dan worden grote hoeveelheden kostbaar zoetwater afgevoerd naar de zee. Dat is een enorme verspilling.” De doelstelling van FRESH4Cs is om die verspilling  tegen te gaan en te zorgen voor alternatieve duurzame waterbronnen in de kustregio’s.

“Grote hoeveelheden kostbaar zoetwater worden afgevoerd naar de zee. Dat is een enorme verspilling”

“We demonstreren twee verschillende opslagoplossingen: de bovengrondse opslag van water en de ondergrondse opslag van water”, legt Notebaert uit. Bij de bovengrondse opslag plaatst men een pompstation aan de riviermonding, die het water naar verschillende bekkens pompt. Bij de ondergrondse opslag zit de bodem vol met gaten, die gevuld worden met water. “Alle oplossingen worden grondig opgevolgd en geëvalueerd. Om onze technologieën sneller ingang te laten vinden, verkennen we ook samenwerkingsvormen en business cases. Daarvoor zetten we zes demoprojecten op in drie verschillende landen.”  

Waterzuivering

Een van die demoprojecten loopt in Koksijde en daar zet FRESH4Cs in op nog andere oplossing. Bij dit alternatief zuiveren bacteriën die leven rond de wortels van wilgen het afvalwater, waardoor enkel het proper water doorstroomt. “We gebruiken hier een natuurlijk zuiveringssysteem. Wilgen kunnen beter tegen het hoge zoutgehalte van dat in afvalwater aanwezig is. Daarom gebruiken we die plantensoort”, aldus Emmanuel Van Houtte, directeur Kwaliteit en Milieu bij IWVA. Door deze natuurlijke zuivering zal het stikstof in het water afnemen en dat is beter voor mens en milieu.

Europa steunt dit project met bijna drie miljoen euro. Dat grote bedrag is een logische stap want Europa zet al een tijdje in op watergebruik. In 2018 stelde de Europese Commissie al een wet op om waterhergebruik te bevorderen. Het project FRESCH4Cs helpt dankzij wateropslag ook mee aan de grote doelstelling van Europa: het wereldwijde watertekort aanpakken. Uit een verslag van de Europese Commissie blijkt dat 17 procent van de Europese bevolking te maken heeft met waterschaarste of vervuild water. Een project zoals dit, zou dat cijfer in de toekomst naar beneden moeten halen.