Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Waardevol altaar uitgebrande kerk is bedreigd

Waardevol altaar uitgebrande kerk is bedreigd

Nieuws
19/11/2014

Door de brand was het waardevolle altaar uit 1857 niet onherstelbaar verloren, maar sindsdien staat het onbeschermd in weer en wind. Als het gaat vriezen dreigt het dus wel stuk te gaan.

Kunsthistoricus Jean van Cleven: "Het altaar is een werk van grote kunsthistorische waarde.  We willen dat de bevoegde instanties dringend zouden tussenkomen en het nodige doen om het altaar voorlopig te beveiligen, het te laten onderzoeken door bevoegde restaurateurs en een concrete planning op te stellen met het oog op de restauratie."

 

 

Auteurs: