Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Voka wil ontsluiting Westhoek en arbeidskrapte op politieke agenda

Voka wil ontsluiting Westhoek en arbeidskrapte op politieke agenda

Nieuws
16/01/2018

De ondernemersorganisatie waarschuwt ook voor de arbeidskrapte die heel nijpend wordt in de sterk groeiende regio.

De nieuwjaarsreceptie bij Voka - Kamer van Koophandel stond dit jaar in het teken van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. De Ieperse regiowerking wil dat de politici hun nek uitsteken om enkele heikele dossiers aan te pakken, of minstens op de agenda te zetten.

Een jaarlijks terugkerende verzuchting is het dossier van de N8 en de ontsluiting van de Westhoek in het algemeen. Het dossier van de N8 sleept al dertig jaar aan. Er loopt op dit moment een participatietraject met stakeholders en omwonenden van die N8 en eind december werd ook een conclusienota voorgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) verkocht dat als een breed gedragen nota, maar daar gaat Voka tegenin. "Voor ons mocht het een pak meer zijn", aldus regiovoorzitter Christophe Dhaene. "Er is een duidelijke visie nodig voor de ontsluiting. Misschien moeten we de Westhoek maar eens zien als één grote stad. Het participatietraject loopt al negen maanden, en pas nu gaan we in debat. Ondertussen zitten we opnieuw bijna een jaar verder en is er nog niets gebeurd. Het traject heeft voorlopig enkel open deuren ingetrapt."

Cruciaal

Voka is wel te spreken over de koppeling van de A19 met de Noorderlaan en de eventuele ondertunneling van het kruispunt aan de Pilkemsweg. "Daar moet nu snel werk van worden gemaakt. De ontsluiting is cruciaal voor de economische groei in de regio. Het is tijd dat er iemand opstaat die dit dossier in Brussel behartigt."

Ook de arbeidskrapte wordt nijpend met een werkloosheidsgraad van amper 4,7 procent en amper twee werkzoekenden per vacature. Veel kan er niet gevist worden in andere West-Vlaamse regio's, want de krapte is daar soms nog sterker.

Auteurs: