Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vlaanderen moedigt innovatief onderwijs aan

Vlaanderen moedigt innovatief onderwijs aan

Nieuws
21/11/2018

De zes passen zijn geselecteerd via ‘Smart Education @ Schools, na een oproep van de Vlaamse overheid en IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) om projecten in te dienen waarin slimme educatieve technologie wordt gebruikt.

"Met Smart Education @ Schools zorgen we er voor dat scholen mee slimme technologische oplossingen ontwikkelen voor uitdagingen in het onderwijs. Hiervoor worden ook de nodige middelen vrijgemaakt", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

De zes

De zes projecten zijn heel divers en beslaan alle onderwijsniveaus.

-Met Smart Symbols kunnen kleuters geobserveerd worden met een armband met bluetooth zodat hun interesses duidelijk worden.

-Met VRkeer wordt een leermodule ontwikkeld rond verkeerseducatie en fietsen.

-Sensei is dan weer een chatbot die leerlingen helpt bij studie- en examenplanning.

-Om chemie en fysica, en de daarbij komende abstracte wetenschappelijk begrippen te verduidelijken, worden via "Augmented Reality"-applicaties ontwikkeld binnen het project SCI-I.

-KIKS focust op het leren omgaan met klimaatverandering via "artifical intelligence".

-VRhoogte, het zesde project, is een opleidingsmodule voor het secundair onderwijs waarbij leerlingen basisvaardigheden voor werk op grote hoogte trainen, zoals hoogspanningsmasten of windmolens.

"De geselecteerde projecten zijn stuk voor stuk gegroeid vanuit de noden in het klaslokaal en zijn door de scholen zelf uitgewerkt. Zo garanderen we dat ze echt beantwoorden aan een bestaande vraag. Het is van essentieel belang dat kinderen en jongeren de juiste vaardigheden ontwikkelen om onze digitale samenleving mee vorm te geven", besluit Crevits.

Tijdens de voorstelling in de Kulak lanceerde Crevits meteen ook een oproep voor nieuwe projecten.

Auteurs: