Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vlaanderen en Beernem plannen veiligheidsingrepen op kruispunten

Vlaanderen en Beernem plannen veiligheidsingrepen op kruispunten

Nieuws
04/06/2022

Het gemeentebestuur van Beernem wil de vernieuwde stationsomgeving veiliger maken en was vragende partij voor een aanpak van beide kruispunten. 

Kruispunt Wingenesteenweg-H. 'd Ydewallestraat 

“We zijn onder meer vragende partij om het kruispunt te voorzien van een lichtenregeling en ter hoogte van de spoorwegbrug de wegindeling veiliger te maken”, stelt Beernems burgemeester Jos Sypré.

In de goedgekeurde plannen wordt een bypass van de Stationsstraat naar de Hubert d' Ydewallestraat voorzien. Alle andere afslagbewegingen gebeuren binnen de lichtenregeling. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort en voorziet men een opstelruimte voor afslaand verkeer. In de Hubert d’Ydewallestraat en de Wingene Steenweg en de Stationsstraat worden de rijrichtingen van elkaar gescheiden door middengeleiders. Er worden telkens links-afslagstroken voorzien om de doorstroming op het kruispunt te bevorderen. Er zijn tenslotte enkelrichtingsfietspaden voorzien die aansluiten op het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Wingene Steenweg.

Dodehoekongeval 

Begin maart 2022 werd de gemeente Beernem geconfronteerd met een zwaar ongeval op het kruispunt Stationsstraat met de Sint-Andreaslaan. Bij het dodehoekongeval geraakte een fietser zwaar gewond. "Wij bepleiten er het invoeren van het conflictvrij kruispunt“, geeft burgemeester Sypré aan. Op dit type kruispunten krijgen zwakke weggebruikers nooit groen als er voertuigen kunnen afslaan.

Auteurs: 
Thomas Soen