Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vijf tracés voor toeristische ontsluiting Middelkerke

Vijf tracés voor toeristische ontsluiting Middelkerke

Nieuws
16/05/2018

Dat is nodig om er de verkeersleefbaarheid te verhogen. De deputatie keurde daarvoor een startnota goed waarin vijf verschillende tracés zijn opgenomen. De keuze voor die vijf werd gemaakt na enkele afwegingen.   Gisteravond was er ook een infomarkt in De Branding. Daar werden de procedure en het stappenplan van het PRUP en de mogelijke tracés van de toeristische ontsluitingsweg voorgelegd. Daarnaast loopt er een tentoonstelling met infopanelen in het Middelkerks Administratief Centrum.

Kanaal

Er ligt al een nieuwe ontsluitingsweg tussen de afrit van de E40 richting Middelkerke. Daardoor is de dorpskern van de Slijpe ontlast. Maar die weg stopt nu aan het kanaal en aan de Slijpebrug.  Dat is een slechte zaak voor het toeristisch verkeer. "De suggestie is al gemaakt om in plaats van over het kanaal onder het kanaal te gaan", zegt Matthias Dobbels van de provinciale dienst ruimtelijke planning. "Dat zijn zaken die we uiteraard bijkomend gaan meenemen. Wat vooral opvalt is dat  er zeer positieve reacties zijn.  De mensen erkennen het probleem en zijn tevreden dat de provincie zoekt naar een oplossing".

Plannen inkijken

De Provincie wil de mening van de buurtbewoners weten en stelt de documenten ter beschikking die iedereen kan inkijken. Dat kan tot en met vrijdag 13 juli.  De documenten liggen ter inzage in het provinciehuis Boeverbos (Sint-Andries) en in het Middelkerks Administratief Centrum. Ze kunnen ook geraadpleegd worden via de website www.west-vlaanderen.be/PRUPToeristischeOntsluitingMiddelkerke.

 

 

Auteurs: