Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Verloren gewaande oorkonden na 100 jaar terug uit Duitsland

Verloren gewaande oorkonden na 100 jaar terug uit Duitsland

Nieuws
29/10/2021

Daar werden tot in 1914 honderden archiefdocumenten bewaard, waarvan de oudste uit de elfde eeuw dateerden. Maar toen de stad in de Eerste Wereldoorlog verwoest werd, leek het archief verloren te zijn gegaan. Al in 1915 kwamen vanuit Duitsland de eerste berichten binnen over archiefstukken die door soldaten uit het puin van de abdij opgevist waren en als souvenir mee naar huis genomen waren.

Adolf Hitler

Tijdens de eerste oorlogswinter was een compagnie soldaten uit Beieren in Mesen gelegerd. In de crypte van de voormalige abdijkerk werd een commandopost ingericht. Ook een jonge oorlogsvrijwilliger, genaamd
Adolf Hitler, maakte deel uit van die compagnie.Zowel gewone Duitse soldaten als officieren bemachtigden deeltjes van de oorkondenschat van de abdij van Mesen. Na de oorlog kwamen ze terecht op zolders in Beieren, maar ook op heel wat andere plaatsen in Duitsland en de wereld.

Enkele dagen geleden vond in het Hauptstaatsarchiv in München de plechtige overhandiging plaats van vier
oorkonden uit 1181, 1184 en 1475. Eén was in handen gekomen van de Ludwig-Maximiliansuniversiteit
in München. De andere waren in het bezit van de familie Breitenbach wiens voorvader officier was in het Duitse leger.  De oorkonde uit uit 1475 is van hertog Karel de Stoute. Die uit 1184 van graaf Filips van de Elzas.

Auteurs: 
Redactie