Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vergunning voor 3 windturbines langs E40 Beernem

Vergunning voor 3 windturbines langs E40 Beernem

Nieuws
29/10/2018

Twee ervan komen ten noorden van de E40, de andere ten zuiden.  Tijdens het openbaar onderzoek werden 28 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Beernem en van buurgemeente Aalter brachten een negatief advies uit.  Maar alle uitgebrachte technische adviezen zijn gunstig.

De deputatie volgt het gunstig advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie.  Die is van oordeel dat de hinder en impact voor de omgeving heel beperkt kan gehouden worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag mag ondervinden. 

Fauna en Flora

Wat de impact op de buurtweg en op de natuurwaarden in de omgeving betreft, heeft de aanvrager duidelijk gemaakt dat de gevraagde constructies de buurtweg niet hypothekeren. Er zal ook geen enkele hoogstammige boom moeten geveld worden. Om de vleermuizen te beschermen kunnen de windmolens stilgelegd worden en er komt ook een detectiesysteem. De provincie zal de installatie en werking hiervan, samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), nauwgezet opvolgen.

Auteurs: