Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vanaf mei 2020 vaartzwemmen in Kortrijk

Vanaf mei 2020 vaartzwemmen in Kortrijk

Nieuws
12/07/2019

Samen met De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van het kanaal, en de Triatlonclub Kortrijk werkt de stad momenteel een kader uit.

Zwemmen in bevaarbare waterlopen is verboden in Vlaanderen, tenzij binnen een strikt wettelijk kader. Via een specifieke politieverordening zal een uitzondering op het algemeen zwemverbod worden toegestaan voor zwemmen in clubverband. Hierbij wordt ook bepaald wie, wanneer en hoe gezwommen kan worden.

Uitstekende waterkwaliteit

Vaartzwemmen kan maar indien aan een reeks voorwaarden is voldaan: goede waterkwaliteit en temperatuur, een duidelijk afgebakende zwemzone met instapplaatsen, toezichthoudende redders en een omkleedruimte met EHBO-faciliteiten.

Uit een recente wateranalyse blijkt dat het water van uitstekende kwaliteit is. Zowel de temperatuur als de kwaliteit van het water zullen regelmatig worden gecontroleerd.

De stad zal 1 of 2 instapplaatsen met ladder of trapconstructie voorzien. De specifieke momenten waarop kan gezwommen worden, zullen op voorhand bepaald worden.

De aanwezigheid van toezichthouders en redders is altijd noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. Daarnaast komt er een omkleedruimte en een lokaal voor eerste zorgen. De stad bekijkt de mogelijkheid om een mobiele omkleedruimte in de vorm van een container te voorzien.

Enkel zwemmen onder begeleiding

Vaartzwemmen zal enkel kunnen op bepaalde tijdstippen en onder begeleiding van een redder. Daarom slaat de stad de handen in elkaar met De Triatlonclub Kortrijk – Aqua Protect 3Team.

De club zal fungeren als centraal aanspreekpunt voor iedereen die zich aan een duik wil wagen in de vaart. De club is zeer enthousiast omtrent het ‘open water’ project en zal een procedure uitwerken zodat iedere zwemmer de mogelijkheid heeft om te kunnen vaartzwemmen.
Daarvoor hoeven ze geen triatleet te zijn. Ook mensen die gewoon willen zwemmen zijn welkom.

Vaartzwemmers zullen contact moeten opnemen met de triatlonclub. De club zal alle faciliteiten voorzien: verzekeringen, een aanwezige redder en de hygiëne van de kleedkamers.
Nu worden de noodzakelijke voorwaarden verder uitgewerkt vastgelegd in overeenkomsten tussen de stad Kortrijk, waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en de triatlonclub Kortrijk om tegen mei 2020 de eerste plons te kunnen nemen.

Arne Vandendriessche, schepen van Sport: "Er is al heel lang vraag om te kunnen zwemmen in de Kortrijkse vaart. Onder meer onder impuls van Jean-Luc Piens nemen we nu samen met de Kortrijkse Triatlonclub het initiatief om dit te kunnen verwezenlijken tegen mei volgend jaar. Daarmee realiseren we in Kortrijk de tweede openwaterzwemzone van West-Vlaanderen".