Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Uitbraak vogelgriep in Menen: stad Kortrijk treft maatregelen

Uitbraak vogelgriep in Menen: stad Kortrijk treft maatregelen

Nieuws
04/09/2021

Op vrijdag 2 september werd een uitbraak vastgesteld bij een vogelhandelaar in Menen. Rond de besmette site heeft stad Kortrijk daarom een bewakingsgebied van 10 km én beschermingsgebied van 3km ingesteld. Enkel het zuidwesten van Kortrijk valt binnen het beschermingsgebied, het bewakingsgebied strekt zich uit tot volledig Kortrijk. Puimveehouders die binnen het beschermingsgebied vallen, zijn het best extra voorzichtig.

Stad Kortrijk vraagt aan alle houders binnen het beschermingsgebied en bewakingsgebied onder meer om alle pluimvee en andere vogels in binnenruimtes op te sluiten, en niet meer te verplaatsen. Ook verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn tot nader order verboden.

Elke pluimveehouder dient bovendien binnen de 72 uur een inventaris op te maken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Extra maatregelen voor professionelen

Voor professionele pluimveehouders van Kortrijk gelden nog enkele extra maatregelen. Zo is de toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren; personen die binnengaan, moeten de bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Bovendien moet het pluimvee op de houderij om de 4 dagen door een bedrijfsdierenarts onderzocht worden. Zijn er tekenen van de vogelgriep, dan moet het Voedselagentschap direct worden verwittigd.

Alle maatregelen zijn te vinden via deze link.

Auteurs: 
Nathan Vandamme