Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

"Tweede golf minder dodelijk"

"Tweede golf minder dodelijk"

Nieuws
20/11/2020

"Deze tweede golf eist opnieuw veel mensenlevens, maar lijkt voorlopig gelukkig wat minder dodelijk dan de eerste golf", aldus Van Gucht. "Grofweg kunnen we stellen dat er in de eerste golf één overlijden was voor elke twee ziekenhuisopnames, en in de tweede golf één overlijden voor elke vier ziekenhuisopnames."

Dat betekent weliswaar niet dat de kans op overlijden in het ziekenhuis één op vier of één op twee was. Veel overlijdens vinden bijvoorbeeld ook plaats in de woonzorgcentra. Maar de twee indicatoren vergelijken, geeft wel een graadmeter van de intensiteit van de tweede tegenover de eerste golf. "Dan zie je dat verhoudingsgewijs het aantal overlijdens nu een stuk lager ligt dan tegenover de periode maart-april." Verklaringen zijn waarschijnlijk de vooruitgang en opgedane ervaringen bij de behandeling, alsook het lagere aantal overlijdens in de woonzorgcentra. Met de eerste golf doelt Van Gucht op de periode 10 maart tot 21 juni. De cijfers voor de tweede golf lopen dan van 22 juni tot 17 november. De gemiddelde leeftijd van de overleden mensen is voorts licht gezakt, ten opzichte van de eerste golf. En 64% van de COVID-overlijdens vond in de eerste golf plaats (9.591), 36% dus in de tweede golf (5.434). Het aandeel 85-plussers is in de tweede golf licht gedaald, van 54 tot 49% van de overlijdens.

De interfederale coronawoordvoerder sneed voorts ook de cijfers uit de woonzorgcentra aan. "België is samen met Frankrijk het enige EU-land dat COVID-uitbraken in woonzorgcentra bijna in real time monitort." Zo is er snel zicht op de evoluties in de rusthuizen, klonk het. "We zijn dan ook blij dat het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC) ondertussen ook de andere EU-landen vraagt om dit voorbeeld te volgen."

Qua nieuwe besmettingen per duizend bewoners per week in de wzc is er in Vlaanderen bijvoorbeeld nog een lichte stijging, tegenover een lichte afname tegenover de week ervoor in Wallonië en Brussel. Het gaat de voorbije week, tot 17 november, in de Vlaamse wzc om 23 nieuwe besmettingen per duizenden bewoners, tegenover 22 de week ervoor. In Wallonië waren het er 45 op duizend bewoners de voorbije week, in Brussel 19.

De voorbije week had 42%  van de Vlaamse wzc minstens één COVID-geval, een status quo. In Wallonië is dat bij 63% van de wzc, in Brussel 50% . "Het aantal COVID-vrije woonzorgcentra stabiliseert zich dus." Ook bij de grote uitbraken (uitbraak met 10 of meer gevallen per wzc) is er een stabilisatie. Het aantal overlijdens door COVID-19 blijft volgens de viroloog, net als bij de algemene bevolking, hoog in de woonzorgcentra.

In de eerste golf vond tot slot ongeveer de helft van de overlijdens plaats in de wzc, in de tweede golf is dat 33% , met 66% van de overlijdens die plaatsvinden in de ziekenhuizen.

Auteurs: 
Belga