Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Twee windturbines komen langs E40 in Beernem

Twee windturbines komen langs E40 in Beernem

Nieuws
17/03/2020

Die komen langs de E40-snelweg in Beernem. Er werden 28 bezwaren ingediend en de gemeenten Beernem en Aalter gaven een ongunstig advies. Ook de Provinciale Omgevingscommissie en en de Dienst Omgeving – Ruimte gaven een ongunstig advies. De deputatie is echter van oordeel dat de windmolens mooi ruimtelijk gebundeld kunnen worden met de E40 en de spoorweg Oostende-Brussel, en dat de hinder en impact voor de omgeving beperkt is.

Geen bomen kappen en vleermuizen beschermd

De deputatie zal ook samen met het Agentschap Natuur en Bos vleermuisbeschermende maatregelen nemen. Er worden ook geen hoogstammige bomen gekapt. Al in 2018 werd een vergunning aangevraagd voor drie windturbines maar van een van de turbines draaiden de wieken boven een nooit formeel afgeschafte buurtweg. NV W-Kracht liet daarom die ene turbine vallen en diende de aanvraag in voor twee turbines. In 2018 had de Provincie al een vergunning verleend maar daar werd toen beroep tegen ingesteld. Aangezien het aantal turbines verminderd is, blijft de Provincie bij haar overtuiging en kent ze de nieuwe omgevingsvergunning opnieuw toe.

Lees ook:

Auteurs: 
Redactie