Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Toekomst rechtbanken Ieper en Veurne onzeker

Toekomst rechtbanken Ieper en Veurne onzeker

Nieuws
05/07/2021

Ze wijzen op het belang van de nabijheid van justitie, ook voor landelijke regio’s zoals de Westhoek. Door de wetswijziging mogen de voorzitters van de rechtbanken bepalen welke ‘nabijheidsrechtbanken’ er blijven bestaan. Maar de voorzitters zijn al georganiseerd op provinciaal niveau (Rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen, Arbeidsrechtbank West-Vlaanderen) of op een nog hoger niveau. Voorzitter van het Westhoekoverleg Christof Dejaegher: “De vrees is dat dit snel zal leiden tot de afschaffing van landelijk gelegen afdelingen van rechtbanken. Het voortbestaan van de Ieperse en Veurnse Ondernemingsrechtbank wordt heel onzeker wanneer deze wetswijziging ingang vindt. Ook het voortbestaan van de Rechtbank van Eerste Aanleg en Arbeidsrechtbank komt daardoor onder druk te staan.”

Problematisch

“Het wegtrekken van justitie uit de nabijheid van rechtszoekenden is problematisch. Nabijheid staat voor vertrouwdheid en vertrouwen. In landelijke gebieden is er argwaan tegen centrale organisaties. Als gerechtsgebouwen en lokale zittingen verdwijnen of quasi verdwijnen, zal het vertrouwen in justitie verminderen. Ook de rechtshulp zal verdwijnen, want de advocaten zullen de rechtbanken volgen. En die zullen dus steeds minder echt aanwezig zijn in de regio," zegt Dejaegher nog.

Westhoekoverleg pleit dan ook voor het voortbestaan van de ‘nabijheidsrechtbanken’ van Ieper en Veurne bij de herziening van artikel 186 van het Gerechtelijk Wetboek.

Auteurs: