Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Test-Aankoop vraagt tweedeverblijvers klacht in te dienen, Koksijde reageert

Test-Aankoop vraagt tweedeverblijvers klacht in te dienen, Koksijde reageert

Nieuws
01/07/2021

Een tweedeverblijverstaks is volgens Test-Aankoop discriminerend en illegaal. In de drie gemeenten moeten inwoners geen personenbelasting betalen, tweede verblijvers betalen wel een taks. Volgens Test-Aankoop hebben meerdere rechtbanken al bewezen dat er geen objectieve criteria om dat verschil in taksen te rechtvaardigen. Het magazine wil bekomen dat de tweedeverblijverstaks nietig wordt verklaard, en terugbetaald.

Reactie

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde is intussen verontwaardigd over de manier waarop Test Aankoop doet uitschijnen dat de tweede verblijfbelasting in Koksijde onwettig is en moet vernietigd worden. "Er is geen enkel voorafgaand overleg geweest met deze organisatie. Deze actie doet de deur volledig dicht en laat geen ruimte meer voor onderhandelingen. De vonnissen en arresten uit het verleden, waarnaar verwezen wordt, hebben alleen uitwerking op de partijen die in deze procedures betrokken waren. België kent geen precedentenrechtspraak.", luidt het in een mededeling. Volgens hem laat de regelgeving inzake lokale fiscaliteit toe dat gemeenten tweede verblijfbelasting heffen.

"Koksijde zal zijn koers rond de tweede verblijfbelasting blijven aanhouden en wacht het oordeel van de rechtbank in elk individueel dossier af waardoor het sop de kool niet waard is om te procederen. Hoe dan ook zullen alle rechtsmiddelen worden uitgeput, tot en met cassatie," aldus het lokale bestuur.