Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Stiltehoeve stopt wegens zwaar verlieslatend

Stiltehoeve stopt wegens zwaar verlieslatend

Nieuws
14/09/2018

Mensen konden er sinds juni 2014 terecht in een gerestaureerde boerderij om tot rust te komen. “Steeds meer mensen hebben last van stress,” zei Bond Zonder Naam toen. “Alles in onze maatschappij moet snel snel. Mensen verliezen daardoor zichzelf. In de stiltehoeve kunnen ze tot rust komen.” Maar nu moet de vzw BZN Metanoia, die de Stiltehoeve beheert en deel uitmaakt van Bond Zonder Naam, toegeven dat de zaak virtueel failliet is.

”De huidige werking verder zetten is onmogelijk, wegens financieel onhaalbaar. Iedereen erkent het waardevolle van het project, we hebben de voorbije jaren intensief geprobeerd om het waar te maken, maar het is te hoog gegrepen,” staat te lezen op de site van de Stiltehoeve.

In het verleden zijn keuzes gemaakt op het vlak van bouw en verbouwing, inrichting van kamers en zaal, werking, … die te veel gekost hebben. Daarenboven zijn nog belangrijke bijkomende investeringen nodig om voldoende omzet te maken om het geheel rendabel te maken.

Er zijn wel een aantal organisaties geïnteresseerd zijn om de Stiltehoeve over te nemen. “Er is een voorakkoord met “Footstep vzw”, wiens sociale missie een duidelijke link heeft met Bond zonder Naam en BZN Metanoia . Als maatwerkbedrijf biedt Footstep tewerkstelling aan meer dan 500 mensen uit de kansengroepen. Footstep kan en wil financieel investeren in de aankoop en uitbreiding en is ook bereid om de uitbating op zich te nemen. Ook de vzw Gezondheidszorg “Bermhertigheid Jesu”, een belangrijke groep met activiteiten in de geestelijke gezondheidszorg is bereid om mee te investeren en samen met Footstep en Bond zonder Naam verantwoordelijkheid op te nemen. BZN bekijkt nog of een beperkte investering in het nieuwe project wenselijk is.

Lees ook:

Auteurs: