Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Steeds meer jongeren in Oostende halen diploma met leefloon

Steeds meer jongeren in Oostende halen diploma met leefloon

Nieuws
11/03/2020

In maart van dit jaar spreken we over een 200-tal nieuwe studenten. Oostende heeft een kleine 1.300 leeflooncliënten, een kwart daarvan zijn nu dus min 25-jarigen.

Er zijn verschillende oorzaken voor de stijging. Enerzijds is er bij veel jongeren en hun gezin een groeiend bewustzijn over het belang van een diploma en de kansen die dat biedt in de toekomst. Ten tweede is het onderwijsveld permanent in beweging. Er komen nieuwe opleidingsmogelijkheden en opleidingen op diverse niveaus, die mikken op een veel bredere doelgroep. Tenslotte zien we ook dat jongeren uit gezinnen die pas later op ons onderwijs hebben ingehaakt, in veel gevallen pas na hun achttiende het secundair onderwijs afmaken en die overbrugging met een leefloon nodig hebben om dat traject te vervolmaken. 

Slechts in enkele gevallen geen diploma

“Door jongeren toe te leiden naar een diploma, willen we van het OCMW versterkend werken. Een diploma is namelijk de beste garantie op het doorbreken van generatiearmoede.” Zegt Natacha Waldmann, Schepen van Welzijn in Oostende.

De cijfers van het afgelopen schooljaar laten een succesverhaal zien. Slechts in enkele gevallen leidt het traject niet tot een diploma.

Auteurs: 
Jitse Lapeire