Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Steeds meer gemeenten pleiten voor statiegeld

Steeds meer gemeenten pleiten voor statiegeld

Nieuws
07/03/2018

Ze sloten aan bij de Statiegeldalliantie, die nu al meer dan 400 Nederlandse en Vlaamse partners telt. Ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) sloot zich aan. Op nauwelijks een maand verdubbelde het aantal aangesloten Vlaamse gemeenten, van 36 begin februari tot 88 gemeenten eind februari.

De Statiegeldalliantie verenigt organisaties, bedrijven, steden en gemeenten achter één duidelijke vraag gericht aan de regering: “Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in.” Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het volume zwerfafval. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen, volgens het recentste onderzoek van OVAM.  In West-Vlaanderen komt dat neer op minstens 10 euro per inwoner per jaar.

Toch blijven nog veel gemeenten afwachten.  Een paar sluiten zich zelfs bewust niet aan. Menen bijvoorbeeld. Als grensstad zou statiegeld op blikjes meer voor- dan nadelen bieden, zeggen ze. "Als alleen hier statiegeld wordt ingevoerd is dat een concurrentienadeel.  In Frankrijk zijn er geen drankaccijns, geen suikertaks", zegt schepen van leefmilieu Mieke Syssauw. die het probleem op Europees niveau aangepakt wil zien. Het opruimen van zwerfvuil kost minstens 10 euro per West-Vlaming, per jaar.

 

West-Vlaanderen

Dit is de stand van zaken in West-Vlaanderen. De gemeenten in het groen gekleurd, zijn formeel aangemeld. De oranje gemeenten hebben zich uitgesproken pro de statiegeldalliantie, maar zijn nog niet formeel aangemeld.

Is jouw gemeente ook al aangemeld? Geef ons dan een seintje op redactie@focus-wtv.be

Lees ook