Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Stad Brugge tevreden met nieuwe stap stadion Club/Cercle

Stad Brugge tevreden met nieuwe stap stadion Club/Cercle

Nieuws
20/11/2020

Korte historiek

Op 6 oktober 2020 vernamen de Vlaamse overheid en de Stad Brugge dat de Raad van State de bestemming van het deelgebied ‘Blankenbergse Steenweg’ vernietigde. Hierdoor kon die zone niet bestemd worden voor ‘stedelijke activiteiten’ (voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en meer) en als zone voor ‘gemengd bedrijventerrein’. Drie dagen later al vond een overleg plaats met alle betrokken partijen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nam prompt enkele belangrijke beslissingen. Concreet gaat het om de verbetering van het vorige uitvoeringsplan, waarbij maximaal tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen van de Raad van State.

Vlaamse regering keurt vernieuwd plan goed

Vandaag stelde de Vlaamse regering het geremedieerde nieuwe uitvoeringsplan opnieuw principieel vast. De volgende stap in de procedure is dat de Vlaamse overheid nu advies inwint bij de Raad van State. Pas daarna kan het geremedieerde GRUP definitief vastgesteld worden.

Stad Brugge reageert tevreden

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Ik ben blij dat de Vlaamse regering vandaag deze beslissing genomen heeft. Na ons overleg met minister Demir werd bijzonder snel gehandeld door de betrokken administraties. De voorschriften en de beslissing werden bijgesteld, rekening houdend met de eerdere bezwaren en argumenten van de Raad van State. Binnen de toegelaten contouren van het instrument ‘remediëring’ werden de plannen voor deelgebied Blankenbergse Steenweg dus herwerkt en aangepast. Ik herhaal dat ik hoopvol maar niet naïef ben, maar vandaag ben ik toch - heel even - blij met deze belangrijke nieuwe stap.

Burgemeester Dirk De fauw: “We wensen de minister te bedanken voor haar snelle tussenkomst en steun in dit belangrijk dossier. Ik wil nu vooral alle betrokken partijen oproepen om niet langer te procederen. Er is een goede oplossing nodig voor Cercle Brugge en ook in functie van de bedrijvigheid in de regio tonen de cijfers aan dat er écht behoefte is aan het bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg. Het dossier van het GRUP werd opgestart in 2002, laat ons hopen dat we dit kunnen afronden in 2021. Uiteraard is Stad Brugge bereid om met elke betrokken partij rond de tafel te zitten om gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing te komen waarbij de zone Blankenbergse Steenweg op een kwalitatieve manier ontwikkeld kan worden.”

Voka West-Vlaanderen voorzichtig positief

Voka West-Vlaanderen is opgetogen met deze snelle positieve wending. “Dankzij deze snelle interventie van minister Demir en de Vlaamse regering hebben we binnenkort - als alles goed gaat - twee nieuwe voetbalstadia in Brugge, én last but not least, een nieuw bedrijventerrein langs de Blankenbergsesteenweg. Laat ons niet vergeten hoe belangrijk dit laatste is voor de economische ontwikkeling van de regio. Wij blijven echter op onze hoede en hopen dat er niet opnieuw stokken in de wielen worden gestoken door tegenstanders", weet Bert Mons van VOKA West-Vlaanderen.

 

Auteurs: