Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Sproeiverbod opgeheven, captatieverbod blijft

Sproeiverbod opgeheven, captatieverbod blijft

Nieuws
17/08/2018

Dat betekent dat je dus opnieuw je auto mag wassen of je gras sproeien. Het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen blijft wél gelden. Dat is het resultaat van het provinciaal overleg van deze namiddag over het advies van de Droogtecommissie.

De afgelopen dagen regende het in West-Vlaanderen meer dan in de rest van Vlaanderen met gemiddeld 70 liter. De waterpeilen in de West-Vlaamse waterlopen zijn  verbeterd. De komende dagen blijven de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, maar worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld. Het waterpeil in De Blankaartvijver, de Moerdijkvaart en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort staat wel nog steeds zeer laag.

Sproeiverbod stopgezet

De regen vulde de regenwaterputten aan, waardoor er opnieuw regenwater beschikbaar is voor toepassingen zoals spoelen van toiletten, water geven in de tuin,…. Samen met de lagere temperaturen zorgt dit voor een daling van het drinkwaterverbruik naar een normaal niveau voor de tijd van het jaar.

De Droogtecommissie, die deze ochtend samen kwam, houdt code oranje (alarmfase) aan voor heel Vlaanderen, maar adviseert de gouverneurs om gebruiksbeperkingen voor leidingwater, grondwater en regenwater in te trekken. Het gaat dan onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, …  In West-Vlaanderen worden de beperkingen in waterverbruik dan ook opgeheven.

Waterkwaliteit in West-Vlaanderen

Tijdens de afgelopen lange droogteperiode verslechterde de waterkwaliteit aanzienlijk, met vooral problemen van verzilting, maar ook vissterfte en blauwalgen tot gevolg.

Er is een blauwalgenbesmetting op het kanaal Roeselare-Leie en op het kanaal Gent-Oostende van Beernem tot aan Oostende. Hier geldt een captatie- en recreatieverbod.

De verzilting in West-Vlaanderen vertoont een verspreid beeld. Dankzij de neerslag de voorbije dagen is er een dalende trend. In de regio Brugse Polders is de situatie nog steeds slecht.

Spaarzaam omspringen

Op heel wat plaatsen er met de neerslag van de voorbije twee weken geen beregening van de gewassen meer nodig. Er blijven wel regionale verschillen. Het gebied vanaf het centrum van West-Vlaanderen naar het zuidoosten van de provincie kreeg minder neerslag. Daar worden een aantal droogtegevoelige gewassen geteeld, die in de lichte grond nog nood aan beregening hebben. Het gaat hierbij vooral om groenteteelten en sierteeltgewassen. Maar ook hier is de nood duidelijk verminderd doordat de dagen korter worden en het weer veel minder fel is geworden. Voor de oogst van enkele gewassen (aardappelen en groenten) is in die regio een beperkte beregeningnoodzaak is in aanloop van de oogst.

Er wordt verder aangemaand om spaarzaam om te gaan met watergebruik. De toestand wordt verder permanent opgevolgd.

Auteurs: 
Redactie