Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Sp.a pleit voor bonussprong op Dag van de Arbeid in Oostende

Sp.a pleit voor bonussprong op Dag van de Arbeid in Oostende

Nieuws
01/05/2014

 Voor staatssecretaris Crombez moet er geen indexsprong komen, maar een bonussprong waarbij de ceo's en andere topmanagers bijvoorbeeld twee jaar hun bonus overslaan.

Bedreiging voor sociaal stelsel

Voor Vande Lanotte en Crombez is het duidelijk. De socialistische partij heeft zich ingezet voor de versterking van ons sociaal stelsel en zal dat blijven doen. Maar dat systeem wordt "bedreigd" door de N-VA. "Er wordt een regelrechte aanval gelanceerd op onze sociale welvaart", aldus Vande Lanotte. VolgensVande Lanotte en Crombez zullen vooral de gewone werknemers, gepensioneerden en werkzoekenden de tol betalen van de economische plannen van de N-VA.

Terugkeer naar jaren 80

"Het plan V van de N-VA is een verliesplan waarmee ze het land willen splitsen in twee groepen mensen. Mensen die er niet geraken aan het einde van de maand en mensen die al veel hebben en nog meer zullen krijgen", aldus Crombez. Volgens hem zal het V-plan de Vlamingen "pijn doen". Alleen de grote vermogens, multinationals, diamantairs en grote fraudeurs worden ontzien. Volgens Vande Lanotte dreigt met de N-VA een terugkeer naar de jaren 80. Die jaren waren "een sociale catastrofe in België". "Veertig procent meer staatsschuld, tien procent werkloosheid, een hoge inflatie en een aanslag op de koopkracht door drie keer een indexsprong, hogere remgelden in de ziektezorg. Ga maar door. Wij willen daar niet naar terug."

Sp.a alternatief

De Oostendse vicepremier schetste het sp.a-alternatief. Zo willen de Vlaamse socialisten onder meer de lonen en uitkeringen blijven indexeren, blijvend de prijzen voor belangrijke producten onder controle houden, de distributienettarieven onder controle houden, de ereloonsupplementen afschaffen en de lasten op arbeid verlagen voor jongeren zonder diploma.

"Ons project betekent dat we na de crisis weer vooruitgang brengen en dat die vooruitgang eerlijk verdeeld wordt. Kortom, dat project brengt sociale welvaart: meer welvaart en beter verdeeld", besluit Vande Lanotte.

Bonussprong in plaats van indexsprong

In zijn speech voegde Crombez er nog een suggestie aan toe: een "bonussprong" in plaats van een indexsprong. "Als we nu eens in plaats van al die werkende mensen loon af te pakken de bonus voor de ceo en de andere topmanagers twee jaar overslaan. Want de gewone werkmens heeft zijn index nodig, de ceo kan gerust twee jaar zonder bonus."

Om die ideeën om te zetten in beleid, moet de sp.a op 25 mei een sterk mandaat krijgen van de kiezer. Vande Lanotte betreurt daarom de bestaande "verdeeldheid" op links. "Op zich is daar niets verkeerd aan. In een democratie zijn veel tinten rood en groen ongetwijfeld een verrijking. Maar vandaag dreigt het juist een verarming te zijn. In die context hebben we geen nood aan meer linkse oppositie, we hebben nood aan een sociale regering, we hebben nood aan meer rood in Brussel. Vandaag is alleen de socialistische beweging in staat om voor een project van sociale welvaart te strijden en tegen een regering van sociale afbraak op te komen".