Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Scholen vechten samen tegen armoede

Scholen vechten samen tegen armoede

Nieuws
26/11/2018

Zo ook voor de leerlingen van de gemeenteschool "De Horizon" in Snaaskerke. Zij moesten een hindernis overwinnen om binnen te raken op school. Met deze symbolische actie vraagt "Samen Tegen Armoede" aandacht voor de hindernissen die kinderen in armoede meemaken in hun schoolloopbaan. Want meer dan 18 procent van de kinderen en jongeren onder de 18 jaar in België leeft in een gezin waar het inkomen onder de armoedegrens ligt. Armoede treft dus één op de vijf kinderen, ook in het onderwijs.

Samen Tegen Armoede

Uit onderzoek blijkt dat België zwak scoort op het criterium gelijkheid: de mate waarin leerlingen uit alle socio-economische milieus dezelfde mogelijkheden krijgen om tot een zo goed mogelijke prestatie te komen. Onderwijs kan nochtans een hefboom zijn om armoede te bestrijden. Werken aan meer gelijke kansen in het onderwijs is een taak van alle onderwijsactoren samen. "Zolang armoede de reden is dat kinderen hun diploma niet halen, laten we heel veel talent verloren gaan", zegt Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg - "Samen Tegen Armoede".

Auteurs: