Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Schepenen Anzegem kennen hun bevoegdheden

Schepenen Anzegem kennen hun bevoegdheden

Nieuws
09/11/2018

De komende weken schrijft de ploeg voort aan het bestuursakkoord voor de volgende legislatuur. Dit zijn de bevoegdheden:

  • Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén): politie, brandweer, noodplanning, openbare werken, groenonderhoud en parken, land- en tuinbouw, begraafplaatsen.
  • Schepen Johan Delrue (na 3 jaar opgevolgd door Louis Degroote) (Samen Eén): plaatsvervangend burgemeester, financiën, patrimonium, onroerend erfgoed, erediensten, water en rio-P, toegevoegd aan mobiliteit en verkeer, toegevoegd aan ICT en digitalisering.
  • Schepen Yannick Ducatteeuw (Inzet): cultuur, bibliotheek, roerend erfgoed, toerisme, jeugd, sport, (buitenschoolse) kinderopvang.
  • Schepen Anja Desmet (na 4 jaar opgevolgd door Pauline Van Marcke) (Samen Eén): personeel, administratieve organisatie, integratie gemeente/ocmw, gelijke kansen, feestelijkheden, protocol en plechtigheden, Europese aangelegenheden, onderwijs, kunstonderwijs, toegevoegd aan sport.
  • Schepen Christophe Vandererven (Samen Eén): communicatie en inspraak, afval en recyclageparken, lokale economie, middenstand en KMO, woonbeleid, ICT en digitalisering, mobiliteit en verkeersveiligheid, ambtenaar burgerlijke stand/burgerzaken.
  • Schepen Jeremie Vaneeckhout (Inzet): voorzitter bijzonder comité sociale dienst, zorg en welzijn, senioren en gezin, armoedebeleid, sociale huisvesting, internationale solidariteit, omgevingsontwikkeling (ruimtelijke ordening en milieu), natuur en klimaat, energie/nutsleidingen, dierenwelzijn.
  • Koen Tack (N-VA): voorzitter gemeente- en ocmw-raad
Auteurs: