Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Sanering Carcoke kost nu al dubbel dan geraamd

Sanering Carcoke kost nu al dubbel dan geraamd

Nieuws
04/12/2017

De terreinen waren zwaar vervuild en de saneringskosten werden toen op maximum 36 miljoen euro geraamd. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg aan minister van Leefmilieu Joke Schauvliege hoe ver de saneringswerkzaamheden intussen gevorderd zijn en hoe hoog de kostprijs inmiddels is opgelopen. Nu al werd 70,2 miljoen uitgegeven, het dubbele dus dan wat geraamd was. En de werken zijn nog niet klaar.

De afbraak van Carcoke startte in september 2004 en was een jaar later klaar. De kostprijs bedroeg 10,7 miljoen euro. Tussen 2006 en 2008 werden de vuurvaste stenen opgeruimd, werd een teerstort uitgegraven en werd cyanide- en asbesthoudende grond afgegraven. Ook werd het slib geruimd van het Zijdelings Vaartje. Die werken kostten 4,5 miljoen euro. Tussen 2007 en 2015 voerde men de eigenlijke bodemsaneringswerken uit, voor een totale kostprijs van 55 miljoen euro.

Wilfried Vandaele :”Om het grondwater te saneren, is nog tussen de 1 en 6 miljoen euro nodig. De volledige waterbodem van het Zuidelings Vaartje tot aan de monding in de Noordzee, moet ook nog worden gesaneerd. Daarvoor is nog geen kostenplaatje beschikbaar, maar dat kan nog behoorlijk hoog oplopen.”

Auteurs: