Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Rede gouverneur in teken van klimaatopwarming

Rede gouverneur in teken van klimaatopwarming

Nieuws
06/12/2018

Door de klimaatopwarming neemt het grondwater in onze provincie af en komt de watervoorraad in het gedrang. Carl Decaluwé wil dan ook maatregelen invoeren om de voorraad op peil te houden. Ook wil hij meer technologie inzetten om het waterverbruik te temperen.

"Veel Vlamingen zijn zich bewust van wateroverlast, te veel water. Minder bekend is het feit dat Vlaanderen waterschaars is en dat er perioden van watertekorten dreigen", aldus Decaluwé. "En hoewel waterschaarste en overstromingen zich totaal verschillend manifesteren, liggen deels dezelfde oorzaken aan de basis ervan. Die gemeenschappelijke oorzaken zijn menselijke invloeden die de watercyclus verstoren", aldus Decaluwé.

Zeewater ontzilten

De gouverneur stelde in zijn rede ook voor om een Kenniscentrum Kustpolders op te richten. Dat moet de verziltingsprobleem onderzoeken. Want door de klimaatverandering stijgt het zoutgehalte in onze waterlopen. Decaluwé wil dat ook dat er snel een proefproject opgestart wordt rond ontzilting van zeewater.

"Ondanks hun zoutgehalte zijn de oceanen een mogelijke bron voor het drinkwater van de toekomst. Ik pleit er dan ook voor dat er aan onze kust een proefproject voor zeewaterontzilting wordt opgestart van de Blauwe Cluster. Argumenten over de hoge kostprijs van het ontziltingsprocedure zijn voor mij niet de kwestie. Ons drinkwater wordt hoe dan ook duurder in de toekomst", aldus Decaluwé.

Ten slotte wil de gouverneur dat via zeewering en waterhuishouding beter kan geanticipeerd worden op de voorspelde stijging van de zeespiegel.

Auteurs: