Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Recyclageparken mogen heropenen vanaf 7 april

Recyclageparken mogen heropenen vanaf 7 april

Nieuws
31/03/2020

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Bij de afvalophaling zien we tot nader order een stabiel verloop in aantal afwezige personeelsleden. De afvalintercommunales maken zich bovendien sterk dat ze voldoende personeelsleden kunnen voorzien voor zowel ophaling als recyclageparken. We geven hen nu die mogelijkheid.”, stelt Demir. Waar het nodig is kunnen interimarbeiders, tijdelijke werklozen of personeelsleden van de lokale besturen ingezet worden. De huis-aan-huisophaling blijft voor Demir evenwel de prioriteit.

Toch zullen de bezoekers van de recyclageparken enkele richtlijnen strikt moeten naleven. Die zullen zo snel mogelijk breed verspreid worden. Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het recyclagepark.

Voldoende toezicht

“Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen en om de wachtrijen aan de ingang te beheersen, zeker als die op de openbare weg staan, worden de burgemeesters gevraagd garant te staan voor voldoende politioneel toezicht, zeker gedurende de eerste dagen.”, stelt Demir.

Waar intercommunales over een operationeel reservatiesysteem beschikken, wordt het aanbevolen die te gebruiken. “Lokale besturen die hierover niet beschikken moeten het aantal voertuigen op het park beperken.”, luidt het. Recyclageparken zamelen waar mogelijk alle afvalstromen in behalve asbest. Als ze zelf oordelen dat dit ze dit niet aankunnen, worden in een omzendbrief prioritaire afvalstromen aangewezen. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

“We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar. Een ordentelijk verloop van de heropening staat of valt met de flankerende maatregelen die de lokale besturen en de afvalintercommunales moeten nemen”, besluit Demir.

Auteurs: