Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie wil er 40 ha bos bij

Provincie wil er 40 ha bos bij

Nieuws
27/10/2017

Het doel van minstens 30ha bos, en vermoedelijk zelfs tot 40ha, te realiseren tegen 2022 zal enkel mogelijk zijn met een lokaal draagvlak, zo stelt bevoegd gedeputeerde Guido Decorte vast.

Hij concludeert dat de ‘bosarme’ provincie West-Vlaanderen het in wezen zo slecht nog niet doet. “De opgelegde doelstelling van 30ha is bijna gerealiseerd met de lopende projecten. Met de verdere bebossing via de focusprojecten van de bosgroepen en in de provinciale domeinen zien we met een voorzichtige schatting tegen 2022 een bosareaal te realiseren van ongeveer 40ha.”

Auteurs: 
Piet Lesage