Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie weigert vergunning voor gebedsruimte in Harelbeke

Provincie weigert vergunning voor gebedsruimte in Harelbeke

Nieuws
18/01/2018

De vzw Bader, die de moslims in Harelbeke vertegenwoordigt, heeft een villa gekocht in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke en vroeg een vergunning om er een ontmoetingsruimte van te maken met onder meer twee gebedsruimtes en leslokalen, en de bijhorende aanleg van een parking. De stad Harelbeke was niet tegen.

De vergunning is nu geweigerd omdat de deputatie van oordeel is dat er momenteel nog onvoldoende duidelijkheid en garanties zijn over de bestaande en toekomstige mobiliteitsdruk op het openbaar domein. Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende duidelijkheid hoeveel bijkomende verplaatsingen met de wagen de gebedsruimte zou genereren. Een grondig mobilteitsonderzoek is daarom aangewezen.

Overstromingsgevoelig gebied

Bovendien werd in het beroepschrift onder andere aangehaald dat er onduidelijkheid bestaat over een aantal technische aspecten in de aanvraag. Zo is er onduidelijkheid over de door te voeren nivellering op het terrein. De nieuw aan te leggen parking ligt immers in overstromingsgevoelig gebied. De plannen die bij de aanvraag hoorden, waren onvoldoende duidelijk over dit onderwerp.

Auteurs: