Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie steunt privé-waterbekkens tegen droogte

Provincie steunt privé-waterbekkens tegen droogte

Nieuws
28/05/2020

"Private partners kunnen zelf regenwater opvangen van hun eigen al dan niet verharde oppervlaktes zoals daken, weiden en landerijen, maar er kan ook een verbinding worden gemaakt met een beek om oppervlaktewater te laten binnenstromen bij hevige regenval als het water hoog genoeg staat", zegt de Provincie.

Gedeelde kosten

Er zijn al tien concrete projecten. Landbouwers kunnen rekenen op steun bij het technisch ontwerp en de vergunningsaanvraag. De kosten voor de aanleg van de bekkens worden verdeeld tussen de landbouwer en de provincie.

"Bij periodes met veel regen kan het water uit de waterlopen in het bekken gebufferd worden waardoor het risico op overlast stroomafwaarts vermindert in bewoond gebied. Bij droogteperiodes zorgt het bekken voor een permanente watervoorraad en kan het bekken bijgevuld worden. Op dit moment kent de provincie opnieuw een droogteperiode met waterschaarste. Spaar- en bufferbekkens kunnen daar een antwoord op bieden."

 

BEKIJK OOK:

Auteurs: 
Redactie