Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie maakt 15 miljoen euro vrij voor Coronaherstelplan

Provincie maakt 15 miljoen euro vrij voor Coronaherstelplan

Nieuws
28/05/2020

Om de coronacrisis het hoofd te bieden op maatschappelijk, maar ook op economisch vlak heeft de Provincie in nauwe samenwerking met haar agentschappen Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer een Coronaherstelplan klaar. Dat moet West-Vlaanderen versterken bij de geleidelijke overgang van een lockdown naar start-up na de coronacrisis. Het moet onze provincie, haar inwoners en haar ondernemers wapenen voor de toekomstige uitdagingen. De inzet van die financiële middelen zal dan ook gefaseerd verlopen.

In een eerste fase wil de Provincie zorgen voor stabiliteit in het maatschappelijk weefsel. Ze biedt daarvoor zuurstof en ondersteuning voor mens en organisatie. Zo voorziet de provincie in mondmaskers en willen ze de lokale besturen helpen met een belevingsvol zomeraanbo onder de noemer "Ik zomer West-Vlaams". 

De tweede fase van de aanpak legt de focus op het evolueren, de overgang van een prille start-up naar een nieuwe en bestendiger manier van werken en leven. De provincie wil hierbij onder meer inspelen op de groeiende interesse tijdens de coronacrisis voor hoeveverkoop, korte keten en lokale productie. 

De laatste fase focust op innovatie die het West-Vlaams maatschappelijk weefsel op langere termijn structureel veerkrachtig moet maken.

#MeerWest-Vlaanderen, ook nu 

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 gaf de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een duidelijk signaal dat ze ‘Meer West-Vlaanderen’ wil. Meer fietspaden, meer groen, meer opleidingen, meer kansen voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid, meer levenskwaliteit. Die ambitie blijft overeind, ook in deze coronatijden. Meer nog, het coronaherstelplan versnelt een aantal acties uit het meerjarenplan en voorziet extra middelen.

Auteurs: 
Redactie