Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie kiest tracé omleidingsweg rond Anzegem

Provincie kiest tracé omleidingsweg rond Anzegem

Nieuws
25/10/2018

Het tracé dat uiteindelijk gekozen werd, is een combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’. Het ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan. Zo wordt de spoorwegovergang aan het station in Anzegem vermeden.

Nu de tracékeuze bekend is, kan er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgestart worden die de ruimte voor de realisatie van een omleidingsweg voorziet. De voorlopige vaststelling van het PRUP en het openbaar onderzoek zijn voorzien voor eind 2019.

Waarom dit tracé?

De combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’ kwam na verschillende studies als beste oplossing uit de bus. De omleidingsweg moet zowel voor de N36 als voor de doortocht door Anzegem centrum een aantrekkelijk alternatief vormen omdat de spoorwegovergang aan het station van Anzegem vermeden wordt. Zo zou de kern van Anzegem en de kernen langs de N36 (Vichte, Tiegem en Ingooigem) maximaal ontlast worden van doorgaand (vracht)verkeer.

Daarnaast wordt bij dit tracé de impact op landbouw, landschap, natuur en waterbeheersing zoveel mogelijk beperkt, omdat het zo dicht als mogelijk bij de bestaande spoorweginfrastructuur en bebouwing wordt ingepland.

Auteurs: