Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Protest tegen nieuwe hoogbouw in Oostende

Protest tegen nieuwe hoogbouw in Oostende

Nieuws
15/07/2019

Buurtbewoners die een appartement hebben in de residenties Marina en Bootsman verzetten zich daartegen want de nieuwbouw op het perceel zal hun uitzicht fel belemmeren en voor veel schaduw zorgen. 

Volgens hen was niemand op de hoogte gebracht over de plannen. "Het stuk grond waar het gebouw komt was ingekleurd als groenzone.  Maar dat werd "discreet" veranderd in bouwgrond", luidt het. Uit protest organiseren ze vanavond een ludieke actie en stappen ze samen naar het stadhuis om een petitie af te geven aan de bevoegde schepen Kurt Claeys.  Aan hun appartementen hangen intussen zwarte vlaggen uit.

"Alles conform de normen"

Volgens schepen voor ruimtelijke ordening Claeys is er echter geen vuiltje aan de lucht.  "Alles is conform gebeurd volgens het RUP voor de wijk Hazegras en bovendien gaat het om privégrond".  De aanvrager is een architectenbureau uit Aalst.  Dat wil er 35 appartementen op bouwen en daarvoor is een omgevingsvergunning uitgereikt door het stadsbestuur.

Auteurs: 

Operatie Oeganda, binnenkort op Focus en WTV