Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Prijs Van Wonterghem - De Brabandere volledig in teken van corona

Prijs Van Wonterghem - De Brabandere volledig in teken van corona

Nieuws
08/04/2020

Sinds het jaar 2001 wordt in leper jaarlijks de Prijs Van Wonterghem - De Brabandere uitgereikt aan iemand die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt op gebied van filantropie in Groot-Ieper. Deze prijs, ook wel de "leperse Nobelprijs" genoemd, bedraagt 12.500 euro. Als gevolg van de ongeziene inzet van zovelen tijdens deze barre corona-tijden wil het bestuurscomité dit jaar twintig heel verdienstelijke personen of kleine groepen belonen met telkens 6.250 euro, hetzij in totaal 125.000 euro, of tien keer zo veel.

Luc Ghesquière, bestuurslid: “Sinds de voorbije dagen en weken beleven wij iets dat tot onlangs voor totaal onmogelijk gehouden werd. In elke stad, in elk dorp zien we hoe heel verdienstelijke mensen zich, vaak met risico voor eigen gezondheid, engageren voor hun kwetsbare medemensen. Ook in Groot-leper is dit het geval. Welnu, het bekronen van deze filantropie of "menslievendheid" zoals dit vroeger heette, leek ons de perfecte invulling van de opdracht die juffrouw Marie-Antoinette Van Wonterghem aan de Koning Boudewijnstichting heeft toevertrouwd, en waarvan wij de uitvoerders mogen zijn. Wij willen hiervan dit jaar iets heel speciaals maken, met zo mogelijk 20 prijzen van telkens 6.250 euro.”

Wie kan er kandidaten voor de prijs?

Johan Vandenbulcke, bestuurslid.: “Eigenlijk kan iedereen iemand, of eventueel een groep, voordragen waarvan hij of zij meent dat die persoon of groep, zich in deze bange coronatijden, verdienstelijk heeft gemaakt voor de medemens. Dat kan in de zorgsector, zoals ziekenhuis, woonzorgcentra, thuiszorg enz..., maar ook door allerlei kleinschalige initiatieven van om het even wie, waar en hoe. Het gaat hierbij niet om uitzonderlijke prestaties, maar om een helpende hand, een steun, een troostend woord of bijstand op welke manier dan ook. Veelal mensen die zich meestal niet publiekelijk outen, maar die het verdienen om eens in de picture te mogen komen. Eén restrictie: het moet gaan om filantropie in Groot-leper, maar de kandidaten moeten niet noodzakelijk in leper wonen.”

Iedereen kan kandidaten voordragen via deze website.

Auteurs: 
Piet Lesage

Ontvang nu pushberichten met West-Vlaams nieuws rechtstreeks in je Facebook inbox