Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Poperinge wil begraafplaats erkend zien als Unesco Werelderfgoed

Poperinge wil begraafplaats erkend zien als Unesco Werelderfgoed

Nieuws
03/06/2015

De gemeenteraad keurde alvast de convenant goed, samen met diverse betrokken partijen in binnen- en buitenland, die zorgt voor een ruim gedragen selectie.

Sinds 2002 bereidt het agentschap Onroerend Erfgoed de mogelijke erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als Unesco-Werelderfgoed voor. De lijst met kandidaat-sites is intussen uitgezuiverd tot een selectie van militaire begraafplaatsen en monumenten, in tegenstelling tot vroeger, toen men zowat de hele Westhoek wou selecteren. In Poperinge komt nu enkel nog Lijssenthoek Military Cemetery in aanmerking.

Deze selectie is volgens het schepencollege meer dan terecht. Het gaat om een unieke heel grote hospitaalsite-begraafplaats met een eigen architectuur. Het wetenschappelijk onderzoek dat er de jongste jaren gebeurt rond de site en de toeristische ontsluiting ervan met een bezoekerscentrum zorgen bovendien voor een meerwaarde.
Momenteel brengt Music Hall er de theaterproductie 'Flanders Fields, eindbestemming Poperinge'.

Pas in de zomer van 2017 beslist het Werelderfgoedcomité of deze WOI-site het Unesco-label krijgt.