Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Politie mag body- en dashcams gebruiken

Politie mag body- en dashcams gebruiken

Nieuws
24/05/2018

Voorwaarde is wel dat de agenten de bodycam zichtbaar dragen en waarschuwen wanneer ze het toestel aanzetten, zo bepaalt de nieuwe camerawet die deze week ingaat. Door de nieuwe wet zullen politiemensen altijd bodycams kunnen gebruiken op patrouille of tijdens interventies. Vroeger kon dat enkel in specifieke gevallen, zoals grote volkstoelopen, en na ingewikkelde goedkeuringen. Heimelijk filmen mag de bestuurlijke politie ook, maar enkel in zeer welomschreven gevallen van onderzoek naar radicalisering of zwaar banditisme.

Politievakbond Sypol.be had woensdag nog opgeroepen tot het installeren van dashboardcamera's in politievoertuigen. Volgens de bond zou dat klaarheid kunnen scheppen over de omstandigheden van schietincidenten als dat waarin de kleine peuter Mawda eerder deze week omkwam. VSOA-Politie reageerde afwijzend op het voorstel.

Met het ingaan van de nieuwe camerawet is ook de regelgeving voor het gebruik van ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning klaar. De regering besliste eerder een schild van duizend camera's op onze snelwegen te installeren. Die zullen samen met de camera's voor trajectcontrole en die van de lokale zones op een groot landelijk netwerk worden aangesloten.

Gegevens één jaar bijgehouden

De gegevens worden voor één jaar bijgehouden. Momenteel is de bewaartermijn een maand. De bestuurlijke politie mag de beelden maar een maand opvragen. Vanaf de tweede maand kan dat enkel door de gerechtelijke politie na goedkeuring door de procureur des konings en enkel voor misdrijven waar minstens een jaar celstraf op staat. Ook de inlichtingendiensten krijgen toegang tot de beelden, mits controle door het Comité I.

De nieuwe wet moet ook de gemeentebesturen meer mogelijkheden bieden. Voortaan is ook het gebruik van scooters die parkeerovertredingen vaststellen, wettelijk geregeld. Agenten van private bewakingsfirma's zullen in real time beelden mogen bekijken die de politie of gemeente hebben geïnstalleerd voor de ordehandhaving. De politie moet echter steeds aanwezig zijn en instaan voor een eventueel ingrijpen.

"Veel politiezones gaan hiermee aan de slag"

"Ik denk dat vrij veel politiezones in de nabije toekomst gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden die de wet op de camera's voor de politiediensten biedt." Dat zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP).

"Wij zullen er hier in de politiezone Westkust, waar ik korpschef ben, gebruik van maken. We krijgen ook over een goeie maand in onze nieuwe gebouwen een 'real time intelligence centre', zeg maar de dispatching van de toekomst, waar we de informatie in de toekomst niet meer alleen met klank, maar ook met beeld binnenkrijgen. Dat laatste is een experiment dat we opzetten met onze drie partner-politiezones Polder, Riho en Vlas. Zo zetten we een stap naar een 'image-led-policing'."

"Vroeger gebeurde het inzetten van camera's zeer beperkt. Het kon enkel wettelijk bij grote volkstoelopen en was een administratieve rompslomp", zegt Paelinck. "Als je een grote manifestatie, zoals een risicovoetbalwedstrijd of een megafuif, wilde volgen met camera's moest er per evenement een melding gebeuren aan de Privacycommissie en moesten er toestemmingen gegeven worden door een officier van bestuurlijke politie of burgemeester. Voortaan zal er een eerste keer een principiële melding moeten gebeuren aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar daarna kunnen we de bodycam ook gebruiken bij de reguliere interventies zonder dat bij elk gebruik opnieuw te moeten melden. "

"Ik weet wel dat sommige vakorganisaties soms tegen de inzet van de bodycams gekant zijn, omdat ze het als een controlemiddel op de inspecteurs zien, maar dat is niet mijn visie. Wij doen dit in onze zone ook alleen maar na de vereiste melding aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, na overleg met vakbonden en na een risico-analyse van de preventie-adviseur."

"Wij baseren ons op testen van de Home Office (het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, nvdr) die in een studie tot de conclusie komen dat de bodycams een hele reeks voordelen bieden", vervolgt commissaris Paelinck. "Zo leidt de camera op het lichaam van de inspecteur tot minder fysieke geweldpleging en verbaal geweld tegen betrokken inspecteur. Voorts zijn de processen-verbaal veel beter gestoffeerd, de vaststellingen die de politieman op proces-verbaal zet, kan hij nog eens aftoetsen met de opgenomen beelden. Daarnaast zijn er ook minder betwistingen over de interventies in de rechtbanken en ten slotte gedragen de agenten zich ook volgens de voorgeschreven procedures, omdat ze weten dat ook hun gedrag wordt vastgelegd."

Bij politiezone Westkust willen ze, binnen hun netwerkorganisatie met de politiezones Riho, Polder en Vlas, deze zomer nog een stap verder zetten. In de nieuwe politiegebouwen van Westkust (op 30 juni) en Vlas (op 7 oktober) komt er een heus "real time intelligence centre" met Barcosoftware en -apparatuur waarop "in real time via videostreaming van camera's van drones en bodyworn video"-opvolging van het terrein mogelijk zal zijn. "Terwijl we vroeger enkel klank binnen kregen van onze mensen op het terrein, zullen we nu ook beelden binnenkrijgen", zegt commissaris Paelinck. "Dat zal ons een veel beter overzicht van de situatie geven. Zeker bij rampspoedige gebeurtenissen of risicovolle interventies."

Lees ook

Auteurs: 

Nieuw op Focus en WTV: sporttalkshow Offside