Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Politie controleert takeawayzaken in Kortrijk

Politie controleert takeawayzaken in Kortrijk

Nieuws
10/05/2021

De actie gebeurde vrijdagavond binnen de R36, de 'kleine ring' rond Kortrijk. Het was een gezamenlijke actie van de politiezone VLAS, samen met medewerkers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) en de Vlaamse Sociale Inspectiediensten.

Naast de controles op de sociale wetgeving waaraan een koerier en een takeawayzaak moeten voldoen, werden ook controels op de verkeersveiligheid uitgevoerd.

Vaststellingen bij de koeriers:

• 1 inbreuk wegens het niet-melden Dimona (aangifte van tewerkstelling)

• 1 inbreuk voor het werken in bijberoep en genieten van een werkloosheidsuitkering

• 1 laagvliegende bromfietser werd betrapt op overdreven snelheid

• 1 auto die dienst deed als koeriervoertuig, was niet gekeurd

• 1 bromfiets was niet verzekerd

• 1 bromfietser was aan het bellen terwijl hij reed

• 1 bromfietser reed via de verboden kant een 1-richtingsstraat in

• 1 koerier was in het bezit van lachgas

• aan de controlepost op de Grote Markt van Kortrijk werden 27 koeriers tegengehouden en gecontroleerd:

            23 onderzoeken naar het sociale statuut van de maaltijdbezorgers, in overleg met de arbeidsauditeur

Vaststellingen bij de 7 takeawayzaken:

• 5 inbreuken op de Dimona-registratie

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) meldt dat een werknemer in dienst komt ofwel uit dienst gaat ofwel langer of korter werkt dan voorzien. De aangifte is verplicht en gebeurt via de beveiligde onlinedienst Dimona.

• 1 inbreuk wegens het werken buiten het voorziene dienstrooster door een student

• 1 inbreuk + de opstart van een onderzoek naar de flexi-job-overeenkomst

• 1 inbreuk + de opstart van een onderzoek naar het deeltijds arbeidscontract

“De politiezone VLAS en de inspectiediensten blijven nauwgezet samenwerken zodat zulke gezamenlijke controleacties regelmatig kunnen uitgevoerd worden!”, laat de politie weten.