Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Personeel Brugge Plus schrijft open brief

Personeel Brugge Plus schrijft open brief

Nieuws
24/04/2015

In de brief vragen alle personeelsleden dat er beter en duidelijker bestuur komt voor hun organisatie. "Anders zullen we onze credibiliteit in de cultuursector, nationaal én internationaal, verliezen", klinkt het.

De medewerkers vragen aan de raad van Bestuur, die bestaat uit leden van alle politieke partijen in Brugge, dat er samen met de toekomstige directie extra aandacht gaat naar constructief overleg, een langetermijnvisie voor de opdracht van de vzw, inspraak en respect en vertrouwen in de ervaring en de expertise van de medewerkers bij het uitwerken van een inhoudelijk programma.

Maandagavond diende directeur Filip Strobbe als directeur van Brugge Plus z'n ontslag in, naar eigen zeggen omdat hij de werking van de vzw niet langer kan verzoenen met z'n eigen waarden. Vanavond licht hij z'n ontslag toe voor de bestuursleden.

 

Hieronder de volledige brief:

Brugge, 23/04/2015

 

Open brief aan de raad van bestuur van Brugge Plus vzw

 

Geachte voorzitter en bestuursleden,

 

Als team betreuren we sterk het vertrek van onze directeur Filip Strobbe. We kunnen allemaal van nabij getuigen hoe Filip zich tot op vandaag constructief en loyaal inzet voor Brugge. We zijn Filip enorm dankbaar voor alle kansen die hij ons heeft gegeven om te groeien en voor alles wat hij voor Brugge Plus gedaan heeft. Hij heeft Brugge Plus een niche in Brugge laten invullen die nog voor een groot stuk open lag: straattheater, circus en openluchtevenementen (vaak in samenwerking met andere culturele partners en stadsdiensten waaronder Kookeet, Iedereen Klassiek, Earth Hour, Brugse Brunch, Filmophetstrand, Lichtfeest, Autoloze Zondag). Ons respect voor Filip is dan ook groot en oprecht. Net als ons begrip voor zijn ontslag onder de huidige omstandigheden.

 

We schrijven deze brief omdat we trots maar ook bezorgd zijn om de toekomst van Brugge Plus. We zijn een veelzijdige organisatie die door de jaren heen een unieke expertise heeft opgebouwd. De lijst activiteiten is indrukwekkend: straattheater, openluchtevenementen, circus, educatie, duurzaamheid, ticketnetwerk van de stad (tevens ook het grootste netwerk van Vlaanderen), jongerencommunicatie,  cultuurcommunicatie en –participatie, toeristisch en cultureel onthaal en ticketing. Hierdoor zijn we – ons inziens - complementair en onmisbaar geworden in het Brugse culturele en toeristische aanbod. Dit diverse aanbod werd onder leiding van Filip Strobbe gerealiseerd. Het zal een uitdaging worden om een waardige opvolger te vinden met een vergelijkbare bagage, netwerk en voeling met ons gevarieerd aanbod. Filip was niet alleen een zakelijk leider, maar ook iemand die zijn team inhoudelijk stuurde en kon inspireren.

 

De culturele sector draait op creativiteit en innovatie, het is daarom van groot belang dat de ideeën die in ons team leven, hun weg vinden naar het niveau waar visie wordt ontwikkeld en beslissingen worden genomen. Het bestuur dient ook zijn eigen visie en besluiten duidelijk te communiceren naar het team opdat we onze projecten goed en met voldoende voorbereidingstijd zouden kunnen organiseren. De directeur is hiervoor de aangewezen link tussen team en bestuur.

 

We zouden toch graag enkele concrete voorbeelden willen aanhalen die voor ons aantonen dat de violen binnen het dagelijks bestuur niet altijd gelijk gestemd waren. Daardoor liepen vaak cruciale zaken, eigen aan de organisatie van een evenement, mis. We bedoelen dan onder meer: het aanslepen van de beslissing omtrent de data of locatie van evenementen als Kookeet waardoor we telkens laat kunnen starten met de promotie of vastleggen van de nodige sponsoring, het al dan niet doorgaan van de Poëzienacht, het al dan niet behouden van het project Vel tegen Vel, onduidelijkheid omtrent het streetartproject en de organisatiestructuur van de Triënnale.

 

We hopen dat het bestuur en de toekomstige directie aandacht heeft voor:

- constructief overleg binnen het bestuur

- samenkomst van het dagelijks bestuur op regelmatige basis

- een breed gedragen langetermijnvisie over de opdracht van Brugge Plus en In&Uit

- inspraak & transparante besluitvorming

- een duidelijke verdeling van de bevoegdheden

- tijdige en heldere communicatie tussen het bestuur en ons team

- respect en vertrouwen in de ervaring/expertise van de medewerkers bij het uitwerken van een inhoudelijk programma

 

We hopen dat het ontslag van Filip een kentering betekent in de manier waarop er samengewerkt wordt tussen de raad van bestuur en de dagelijkse leiding van Brugge Plus. Brugge Plus heeft veel respect en geloofwaardigheid opgebouwd binnen de culturele sector. Indien er geen krachtig signaal volgt om deze kentering te realiseren, vrezen we dit krediet in de sector te verliezen. Met de Triënnale begeven we ons zelfs op internationaal terrein. Indien de huidige werkwijze wordt voortgezet, dreigen we ook onze geloofwaardigheid binnen de internationale kunstensector te verliezen, waardoor toekomstige soortgelijke projecten in gevaar gebracht worden.

 

We zijn als team uiteraard bezorgd over de toekomst. We hopen dat er bij de aanwerving van onze nieuwe directeur niet enkel met zijn/haar profiel rekening gehouden wordt, maar dat er ook duidelijkheid komt over zijn/haar positie en bevoegdheden binnen de organisatie. We hopen dat de aanwervingsprocedure correct en transparant zal verlopen.

 

We kijken uit naar een open gesprek en debat over de verdere toekomst van Brugge Plus.

 

Onze oprechte groet,

 

Een bezorgd Brugge Plus team