Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oude stortplaats Woumen is sterk vervuild

Oude stortplaats Woumen is sterk vervuild

Nieuws
07/03/2017

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe uit Bredene. “De sanering van deze stortplaats moet absolute prioriteit krijgen gezien de stortplaats in een beschermd gebied als de IJzervallei ligt. Dit gebied is uitermate belangrijk voor natuur, landbouw en de drinkwaterwinning”, zegt Steve Vandenberghe.

Cyanide, cadmium, PCB's

In oktober 2015 kondigde minister Schauvliege aan dat Vlaanderen dat Vlaanderen de oude stortplaatsen zou ontginnen. Daarop ging Vandenberghe op zoek naar twee West-Vlaamse oude stortplaatsen in de IJzerbroeken in het bijzonder de stortplaats langs de Rapestraat.   Uit het onderzoek van het oude stortterrein blijkt nu dat de grond en het grondwater vervuild is door onder meer aromatische verbindingen en gechloreerde koolwaterstoffen, cadmium, lood, cyanides, PCB's en minerale oliën. In de grachten rond de stortplaats worden ook voor arseen de normen overschreden. In het grondwater werden dan weer onder meer ammonium en chloride vastgesteld.

OVAM zal de saneringsplichtige, die de huidige eigenaar is van de zone én de vroegere uitbater van de stortplaats, aanschrijven om een beschrijvend onderzoek te laten uitvoeren. "Hier moet immers zeker het principe gelden dat de vervuiler van destijds de verdere kosten voor onderzoek en sanering moet betalen”, meent Steve Vandenberghe.

Auteurs: