Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oppositie in De Panne eist informatie

Oppositie in De Panne eist informatie

Nieuws
02/10/2018

Ze willen dat de burgemeester tijdens die gemeenteraad toelichting geeft bij de schorsing van de benoeming van de algemeen directeur.

Na twee klachten van Schepen Degrieck (Het plan – B) en van de secretaris van het OCMW schorste de gouverneur schorste de benoeming van de algemeen directeur. Volgens de oppositie werd er tot op vandaag, op een korte persmededeling na, geen enkele informatie omtrent dit dossier gegeven. Hierdoor blijven de gemeenteraadsleden en het personeel in het ongewisse. 

Daarom willen ze dat de burgemeester toch nog een gemeenteraad voorziet met als enige agendapunt  “Toelichting, duiding en voorstel van aanpak door het College van Burgemeester en Schepenen op de schorsing van de aanstelling van de algemeen directeur na het indienen van klachten.” De schorsing heeft  volgens de drie partijen verregaande gevolgen voor de organisatie van de gemeente.  Zonder algemeen directeur is er geen leiding van de gemeentelijke administratie. 

Informatievergadering

De drie fracties roepen vandaag per brief nog eens op tot gezond verstand en vragen duidelijke informatie aan de Burgemeester.  “Dat hoeft voor ons daarom niet in een formele gemeenteraadszitting te zijn, we begrijpen dat de Burgemeester dat niet wil omdat je dat als gezichtsverlies kan beschouwen.  Daarom roepen we nogmaals op om een informatievergadering te beleggen en de gemeenteraadsleden correct en snel te informeren.  De Gemeentelijke administratie verkeert in een precaire situatie en de Gemeenteraad heeft recht op volledige en snelle informatie.  We wachten nu het initiatief van de Burgemeester af.”

Lees ook: 

Auteurs: 

Volg de Focus en WTV festivalreporter