Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oppompverbod wordt (een beetje) versoepeld

Oppompverbod wordt (een beetje) versoepeld

Nieuws
03/06/2020

Vanaf vandaag is een verstandige waterinname op aangeduide locaties mogelijk. De polderbesturen bepalen deze locaties en houden er strikt toezicht. Nu zijn er veel watertransporten in het IJzerbekken. Een aantal bijkomende captatielocaties zal de druk verminderen, hoopt gouverneur Carl Decaluwé die deze beslissing tot een versoepeling nam.

Het captatieverbod blijft van kracht voor de ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen. Dit is absoluut noodzakelijk door het te lage waterpeil. De kaart hieronder geeft een overzicht van de stroomgebieden waar het captatieverbod van toepassing is en blijft: het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek.

De komende dagen is er een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen. De aangekondigde regen zal onvoldoende zijn om het opgebouwde neerslagtekort weg te werken. De eigen strategische watervoorraden zullen wel weer aangevuld zijn.
Een aantal gewassen zoals bloemkolen hebben dringend beregening op het veld nodig. Aan de bufferbekkens en de RWZI’s van Aquafin in de Westhoek staan de landbouwers nu bij momenten in de rij om water te tappen. Dit leidt tot veel watertransporten. Met een aantal bijkomende captatielocaties binnen het IJzerbekken zal deze druk verlichten.

Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Iedereen draagt daarin bij. “We vertrouwen op het gezond verstand van elke West-Vlaming. Het zou bijzonder spijtig zijn om binnen enkele dagen opnieuw een ruimer verbod te moeten afkondigen” stelt gouverneur Decaluwé.

Een overzicht van de actuele maatregelen is beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Bekijk ook

Auteurs: 
Redactie